Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 55373 72315
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 52571 65757 25.09.2021
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 2236 2266 25.01.2017
ZK Zvukové knihy 107 108 15.09.2021
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 12 12 25.02.2020
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 447 4172 20.09.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0